Kto som a prečo kandidujem?

Som rodený Novomešťan, prvý rok života sme s rodičmi žili na Malinovského ulici a následne na ulici Klčové, teda svoje detstvo som strávil na sídlisku Rajková a Ulici 1. Mája. Som aktívny športovec, venoval som sa zápaseniu, tenisu, volejbalu, thajskému boxu, fitness a mojej srdcovej záležitosti plávaniu. Vyštudoval som Obchodnú akadémiu a právo absolvoval na UMB v Banskej Bystrici. Chvíľu som žil v Trenčíne a skoro dva roky v Bratislave, no vždy som pracoval v Novom Meste. Spolu s manželkou chceme vychovávať deti mimo hlavné mesto, súhlasila preto s presťahovaním sa späť do môjmu srdcu najbližšieho mesta. Práve životom mimo Mesto som čoraz viac vnímal rozdielnu kvalitu života v našom meste oproti iným. Nemožno poprieť doterajší rozvoj Mesta, no okresné mesto s tak výbornou strategickou polohou má na viac, oveľa viac. Roky sa neinvestuje do hľadaní lepších alternatív než len výrobných fabrík, do kvality vzdelania, do kultúrneho života mesta a tiež do dnes už základnej občianskej vybavenosti. Dlhé roky som sa iba sťažoval na prístup mesta, používanie dvojitého metra a predražovanie mestských projektov (asi najvýraznejšie to bolo vidieť pri Zimnom štadióne). Zelená voda a desaťročné ťahanie za nos o výstavbe aquaparku bol pre mňa tým posledným impulzom. Súčasné vedenie už žiaľ dávno stratilo dych a energiu hľadať nové cesty, nenačúva nám občanom a slepo si rozhoduje, čo skutočne potrebujeme.

Generačná výmena môže nášmu Mestu pomôcť opäť vnímať naše potreby a priniesť nám i Mestu lepšie možnosti.Mám Otázku