AJ TOTO JE MOJA PRIORITA -> VYRIEŠENÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Dole na obrázku vidíte jeden z problémov, ktorý si všímam skoro každý deň. Sú to tieto smeti rozhádzané v okolí smetných nádob. Technické služby mesta ich nezbierajú, keďže v nariadení majú zbierať iba smeti priamo zo smetných nádob (teda okolie ich zväčša nezaujíma). 

Navrhujem, aby technické služby vytvorili samostatnú motorizovanú jednotku, ktorá bude jazdiť po meste a zberať smeti, ktoré sú rozhádzané v okolí kontajnerových stojísk, ale aj na často znečistených verejných priestoroch. Zdá sa Vám to nákladné? Vedeli ste o tom, že v tomto roku mohlo mesto žiadať dotáciu z envirofondu na elektromobil, ušetrili by sme na nákupe novej technológie a zároveň by sme sa stali viac ekologickým mestom. Všetko je možné, hlavne je potrebné všímať si šance, ktoré sú všade okolo nás, treba mať len otvorené oči, voľnú myseľ a vôľu problém riešiť.

To bol iba jeden z príkladov, ako sa dá úspešne bojovať s neželaným odpadom v našom okolí. Uvedomujem si, že komunálny odpad je komplexná problematika, ktorá v rôznej miere trápi väčšinu Novomešťanov.
Kde je vôľa, je aj cesta nájsť ideálne riešenie, preto v rámci môjho programu navrhujem:

✅ Je potrebné zväčšiť počet a objem odpadových nádob a zefektívniť harmonogram ich vývozov. Moderné mestá pristúpili k budovaniu veľkokapacitných kontajnerov zabudovaných do zeme. Ich výhodou je lepší vzhľad, zvýšená čistota a hygiena v okolí zberných nádob (fyzicky sa nie je možné dostať k odpadu v nádobách), ale aj nižšie náklady na následný zber odpadu. Využiť by sa dali hlavne na separovaný odpad, kedže súčasné nádoby kapacitne nevyhovujú potrebám mesta.
✅ Mnoho majiteľov rodinných domov tiež vníma potrebu častejších vývozov ich malých odpadových nádob. Zefektívniť ich vývoz a zväčšenie počtu nádob možné je, len sa musí chcieť riešiť túto požiadavku občanov.
✅ Aj vám vadí neustále sa zvyšujúca nečistota v okolí kontajnerového státia? Viaceré mestá zaviedli uzamknuté kontajnerové státia, ktorých výhodou je, že smeti do nich vyhadzujú len vlastníci okolitých nehnuteľností. Riešením je aj pravidelnejšia kontrola a čistenie týchto krízových miest.
✅Bojovať s čiernymi skládkami a ich pôvodcami možno najefektívnejšie pomocou kamerových systémov, zapojenia mestskej polície a spoluprácou s neziskovými organizáciami zameranými na ochranu prírody. Preto dôsledné presadzo- vanie práva, verejného poriadku a záujmu mesta je cestou k čistejšiemu okoliu, o ktoré sa snažíme.

Odpadová politika je dôležitou témou, pretože nám môže podstatným spôsobom ovplyvniť náš každodenný život. Nemôžeme preto zatvárať oči, ale aktívne hľadať riešenia.