Prečo aquapark na Zelenej vode je len nesplnený sen?

Možno povedať že rok 2018 je aj rokom Zelenej vody. Táto téma rezonuje v ušiach novomešťanov čoraz viac, a to nielen z dôvodu blížiacich sa komunálnych volieb, kedy si poslanci spomenuli na naháňanie politických bodov. Taktiež z radov občanov vzišlo niekoľko aktivistov, ktorým vadí súčastný stav a rozhodli sa naň poukázať, prípadne s týmto stavom aj niečo urobiť.

Značná neinformovanosť prevažnej časti starších poslancov a slepé nasledovanie vôle primátora mesta, rok čo rok zabíja možnosti oživenia Zelenej vody. Napriek pomerne silnej propagande o výstavbe aquaparku, ktorá trvá bezmála 10 rokov, v tejto súvislosti bola do dnešného dňa vykopaná iba diera, ohodnotená nájomcom na cca 1 milión EUR. Táto "čierna" diera však nemá dostatočné využitie kvôli nízkej teploty vody. Pôvodne prvým vŕtaním investor našiel teplejší prameň, avšak zariskoval a vŕtal ďalej. Bolo to zlé rozhodnutie, čoho výsledkom bol vrt s teplotou iba 21 stupňov, ktorý podstatne predraží prípadnú prevádzku aquaparku. (Rovnako sa mohla dať vykopať studňa za 3000 EUR a "úžitok" by bol rovnaký.)

Aby som objasnil dôvody, prečo sa má zastupiteľstvo prebrať zo sna o aquaparku a pristúpiť k riešeniu celej situácie, poukazujem na logické a celkom jednoduché súvislosti.

I. Rastúca konkurencia
V septembri 2018 oznámi primátor mesta Piešťany výstavbu aquaparku realizovanú investorom - spoločnosťou Z-group, a.s., za ktorou stojí český miliardár Alexander Zemek. Táto informácia je jednoducho overiteľná v článku týždenníka TREND.sk (https://reality.etrend.sk/…/cesky-miliardar-chce-stavat-v-p…).
Investícia je dlhodobo známa a stojí za ňou reálny kapitál osoby, ktorá sa nepotrebuje skrývať za jednoosobové spoločnosti s históriou kratšou ako jeden mesiac. Áno -uhádli ste, narážam na posledného "investora", ktorého predstavil súčasný nájomca BOLT s.r.o., ktorý ale nevedel dokladovať, že má finančné prostriedky na výstavbu aquaparku.

II. Časová náročnosť
Čisto teoreticky si predstavme, žeby skutočne prišiel investor a chcel postaviť aquapark. OK.
Začne zajtra stavať? Určite nie, pretože:
a) nie je schválený územný plán obce, ktorý by to dovoľoval. Napriek tomu, že sa k jeho zmene mesto zaviazalo, do dnešného dňa, nevedno prečo, k tomuto kroku nepristúpilo.
b) ak by sme rátali s porovnateľnou náročnosťou projektu ako je tomu v Piešťanoch, na tento projekt bude potrebná EIA, čo je v kompetencii Ministerstva životného prostredia. Tu hovoríme bežne o niekoľko ročnom procese (testov, znaleckých posudkov a vyjadrení).
c) k samotnej realizácii je potrebné stavebné povolenie, teda ďalší proces zabezpečenia projektovej dokumentácie, podania žiadosti a čakania kým sa k žiadosti vyjadria nielen nespočetné štátne orgány ale aj súkromné právnické a fyzické osoby (ktoré sa v zmysle stavebného zákona považujú za účastníkov konania).
d) nečakané okolnosti ako napríklad napadnutie stavebného konania, EIA alebo územného plánu námietkami nespokojných občanov, občianských združení ale aj osôb, ktoré sa týmto spôsobom sťažovania živia.
e) pokiaľ sa má stavať aquapark na Zelenej vode (ktorej pozemky sú vo vlastníctve mesta), musí prebehnúť výberové konanie na jeho realizátora, čo pri tak náročnom projekte nie je administratívne jednoduchá úloha. Takéto konanie v ideálnom prípade trvá 6 mesiacov.

Teda ak spočítame tieto termíny, výjde nám časová os skoro 4 roky. Ak by sme boli optimisti a znížili túto lehotu na dva roky, stále sme sa dostali len k počiatočnej fáze samotnej výstavby, ktorá by zabrala taktiež minimálne ďalšie dva roky.

V sumáre môžeme povedať, že výstavbe aquaparku na Zelenej vode bráni absencia kapitálu, kvalitný geotermálny vrt a konkurencie schopnosť.

Nakoľko Piešťany začínajú svoj aquapark tento rok stavať, pri použití sedliackého rozumu je viac ako nepravdepodobné, aby prišiel investor a investoval 20 miliónov EUR do rovnakej stavby, ktorej obdoba bude postavená len o 20 km ďalej. Do úvahy musíme vziať aj lepšiu turistickú infraštruktúru - promenáda, kúpeľný ostrov, kultúrny život, množstvo hotelov.

Preto by sa malo zastupiteľstvo konečne spamätať a prijať rozhodnutia, ktoré by urobil každý správny hospodár:
1. Nepredlžovať agóniu so súčasným nájomcom, spoločnosťou BOLT, ktorá vykazuje čistú stratu na nájomnom cca 400 000 EUR a za jej správny Zelená voda viditeľne upadla.
2. Prijať rozhodnutie ako ďalej naložiť s týmto objektom.
3. Naplniť túto víziu vo viacročnom pláne rozvoja.

Osobne som názoru, že prestarnuté vedenie mesta je príliš rigidné na to, aby dokázalo prevziať správu do vlastných rúk, preto další prenájom by bol vhodnejšou alternatívou. Potencionálny nájomca by mal predložiť Plán správy a rozvoja (čo by súčasne bolo kritériom pri výbere budúceho nájomcu) spolu s finančným plánom, ako, kedy a koľko investuje. Prípadne koľko by investovalo samo mesto do rozvoja, aby mohol byť plán realizovateľný. Investíciou mesta môže byt buď priama finančná dotácia alebo dohoda o započítaní nájomného.

Každopádne dnes ani zajtra tu žiaľ sľubovaný aquapark nebude a mesto by preto malo konečne vyriešiť problém, kde sa budú chodit novomešťania v lete kúpať a trávit voľný čas, pretože aquapark tu asi nebude, kúpalisko mesto predalo a Zelenú vodu nechali upadnút.