SKUTOČNE POMÁHA NAŠE MESTO OBČANOM? ⁉️

Stal som sa právnikom, pretože som chcel a chcem pomáhať ľuďom. Od oznámenia mojej kandidatúry na primátora dostávam veľa podporných správ, ale občas mi ľudia napíšu aj so žiadosťou o pomoc.

Za jednou z týchto žiadostí bola aj mladá mamička, ktorá potrebovala akútne pomoc s riešením bytovej otázky a finančnej podpory. Keďže nechcem zverejňovať jej meno a ide o Novomešťanku, nazvime ju “slečnou N”.

Táto slečna N s maloletou dcérou žiadala naše mesto o pomoc, kedže nemá kde bývať, jej mesačný príjem je menší než 30€ a prakticky jej tak hrozí, že bude žiť na ulici.

Treba poukázať na skutočnosť, že jej žiadosť o pridelenie mestského bytu nebola roky vybavená!

Mesto vyriešilo jej žiadosť o pomoc “jednoduchým spôsobom” tak, že nemá ubytovanie pre ženy v núdzi, napr. azylový domov a neuhradí náklady v prípade, že by ju a jej dcéru prijali v azylovom dome v Piešťanoch.

Neuveriteľné, však?!

Mesto chváliace sa najlepším hospodárením na Slovensku vraj nemá ako pomôcť matke s dieťaťom, občiankam nášho mesta, ktorým reálne hrozí život na ulici a bez peňazí.

Vrcholom všetkého je prístup “sociálneho odboru mesta”, kde našej slečne N ani neposkytli informáciu, že má od mesta nárok na jednorazovú finančnú výpomoc. Preto som jej odporučil opäť sa obrátiť na tento odbor, kde nakoniec prijali jej žiadosť s výhradou, že o žiadosti bude rozhodovať komisia. Teda pomoc od mesta tak skoro slečna N ani jej dcéra nepocíti .

Som len obyčajný občan nášho mesta, no aj tak som slečne N dokázal pomôcť viac ako naše silné mesto. Starosta blízkej obce jej poskytne malý obecný byt a poslanec miestneho zastupiteľstva pán Milan Špánik sa snaží nájsť jej vo svojej firme vyhovujúce pracovné miesto.

Stačilo iba porozmýšľať a zavolať zopár dobrým ľuďom, nič viac ...

Kde je vôľa, je aj cesta.