VYDIERA MESTO OBČANOV?

Na začiatok musím uviesť, že by som ani v najdivokejších snoch neveril v pravdivosť príbehov, ktoré mi naši občania popisovali, no opak je pravdou.

Naše mesto tu má byť pre nás a pomáhať nám v situáciách, kedy ho potrebujeme a malo by za nami stáť. Viacerí ste mi však popísali praktiky, ktoré nielen nepatria do slušnej spoločnosti, ale sú aj v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.

Toto mi napísala občianka nášho mesta:
“...je podľa vás normálne, že keď chce mešťan byt, tak musí vyplatiť dlh či na bytovom, potom na elekrike lebo mu odmietajú dať hodiny pokiaľ to nevyplatí a ešte si ho musí prerobiť na vlastné náklady. ... Prečo to mesto nechá zájsť tak ďaleko, že sú na bytoch dlžoby aj tisíce eur a vám povedia, chcete bývať, tak buď to zaplaťte alebo šup von z poradovníka?”

Popravde som tomuto postupu naozaj nevedel uveriť, akoby predsa mohli žiadať uhradiť cudzie dlhy a zneužívali na to možnosť nepridelenia bytu, na ktorý dotyčnému/dotyčnej vznikol nárok. Začal som sa zaujímať o túto tému a skutočne je to tak!

Mesto naozaj doslova vydiera občanov nášho mesta, ktorí žiadajú pridelenie mestkého bytu, aby uhrázali dlhy mesta, resp. nezodpovedných bývalých nájomníkov.

Zjavne sa “niekde” stala chyba, pretože Občiansky zákonník síce pozná možnosť prevziať cudzí dlh, no podmieňuje platnosť takéhoto právneho úkonu dobrovoľnosťou. Pokiaľ teda občan musí splniť extra podmienku vo forme úhrady cudzích dlhov pod hrozbou straty možnosti získať byt, ide fakticky o exces, pretože všeobecne stanovené podmienky pre získanie bytu takúto extra-podmienku nepoznajú.

Súčasne treba poukázať na fakt, že síce nový nájomník cudzí dlh uhradí, ale údaje o skutočnom dlžníkovi nedostane, a tak mu je bránené túto podľadávku vymáhať voči skutočnému dlžníkovi.

Vyzerá to tak, že mesto si takýmto nezákonným spôsobom rieši svoju neschopnosť vymáhať dlhy voči dlžníkom a jednoducho si vynucuje úhradu cudzích dlhov pod hrozbou straty nároku na byt, na ktorý mu vzniklo právo.

Tento stav však možno napraviť, preto kto ste sa stali obeťou takýchto praktík, ozvite sa mi, spoločne vybojujeme Vaše peniaze späť.