ZAUJÍMA VÁS AKO TO DOPADLO S “KONTROVERZNOU” VÝSTAVBOU LIDLU? PREČO SOM VLASTNE PROTI TOMU BOJOVAL?

Petícia proti zmene územného plánu skončila.

V utorok, dňa 18.9.2018 sa konalo Mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Poslanci mesta rokovali (okrem iného) aj o zmene územného plánu v rozsahu pozemkov bývalého Vojenského kúpaliska.

Záujmom majiteľa pozemku bola zmena regulatívu zastavanosti dotknutého územia na 80%, čím by bolo možné vybudovať supermarket nadnárodného reťazca.
Obyvatelia starej Rajkovej (ulice Tajovského, Severná, Ondreja Plachého) nesúhlasili s takouto zmenou z dôvodov zvýšenia hlučnosti, prašnosti a zvýšenej dopravnej záťaže.

Zástupcovia mesta jednostranne podporovali tento podnikateľský zámer, pričom argumentovali získaním výhody pre mesto, a to že investor vybuduje na vlastné náklady kruhový objazd.

Veľmi zvláštna argumentácia prišla aj zo strany primátora mesta, podľa ktorého by mesto samo nedokázalo vybudovať kruhový objazd aj z dôvodu, že bude komplikované vykúpiť pozemky pod ním. Takýto argument je pomerne fádny a zavádzajúci, pretože nevysvetlil, akou zázračnou mocou disponuje investor, že on tieto pozemky dokáže vykúpiť a naše mesto nie.

Každopádne po vystúpeniach poslancov a verejnosti, teda mňa a obyvateľa Starej Rajkovej padol zo strany poslanca Špánika návrh rozdeliť hlasovanie o zmene územného plánu na časti (za 1. cyklotrasa, 2.pozemky pri poliklinike a 3. bývalé kúpalisko). Teda poslanci by hlasovali o jednotlivých častiach a nie o celom územnom pláne naraz. To by umožnilo sporné časti plánu odložiť na ďaľšie zastupiteľstvo a vytvoriť tak priestor môjmu návrhu zorganizovať verejnú debatu mesta, jej obyvateľov a odborníkov.

Prekvapujúco boli poslanci tomuto návrhu otvorení a zahlasovali za spôsob hlasovania o jednotlivých častiach územného plánu.

To súčasného primátora viditeľne zaskočilo, no po chvíli urobil “zásadné” rozhodnutie a asi po hodine od začiatku zastupiteľstva vyhlásil prestávku. S ohľadom na krátkosť rokovania šlo zjavne o taktickú prestávku, nakoľko nikto zo zúčastnených poslancov prestávku nežiadal.

Prestávka mala “blahodárny” účinok a poslanci hlasovali v prospech zámeru investora. Proti, resp. zdržali sa hlasovania členovia iniciatívy Nové Miesto, to však na vytvorenie priestoru na verejnú debatu nestačilo a všetky časti územného plánu boli schválené.

Téma výstavby supermarketu má veľa priaznivcov i odporcov. Osobne som na začiatku nebol jednoznačne proti supermarketu, no vypočul som si námietky obyvateľov Starej Rajkovej a preto považujem za potrebné vydiskutovať tak dôležitý zásah do života časti obyvateľov nášho mesta a uvedomiť si:
1. Všetci chcú ďaľší supermarket, no nikto ho nechce mať vedľa vlastného domu.
2. Supermarkety sú ochotné zaplatiť za pozemok viac, tak prečo mesto nepresadilo vlastný pozemok a za kúpnu cenu by bolo aj na výstavbu kruhového objazdu.
3. Cez mesto prejdete peši priemerne za 10-15 minút, ako blízko tejda potrebuje mať občan “svoj” supermarket?