ZNÁSILNENIA, NIE JE TOHO UŽ PRÍLIŠ?

Zanedbanie Zelenej vody má mnoho negatívnych dôsledkov, no posledná správa vo mne už naozaj vyvolala zlosť. Na diskotéke na Zelenej vode bolo cez víkend dobité a znásilnené mladé dievča.

Tohto ohavného skutku sa dopustil občan Rumunska, ktorý je ubytovaný v Rybárskom dome. Za zatiaľ neobjasnených okolností stiahol dievčinu priamo z tanečného parketu, dobil ju a znásilnil.

Práve v takýchto situáciách by ma nikto nepresvedčil, že zrušenie trestu smrti bolo správnym krokom, pretože tento “človek” by si iný trest ani nezaslúžil.

Keď som začal písať blogy o Zelenej vode, vnímal som negatívny dopad úpadku turizmu, zvýšenie drobnej kriminality zapríčinenej zahraničnými pracovníkmi, no dúfal som, že určitá hranica zo strany našich “hostí” prekročená nebude. Žiaľ opak je pravdou a rôzne násilné útoky skupiny či jednotlivcov pribúdajú. Veď len tento rok sme zažili útok skupiny cudzincov pred barom Krokodíl, vykrádačky súkromných firiem dobre organizovanou skupinou, a teraz znásilnenie?!

Pokiaľ bude Zelená voda udržiavaná na úrovni lacnej ubytovne pre zahraničných pracovíkov, násilné útoky budú žiaľ pribúdať. A pokiaľ naše mesto bude zamerané výhradne na ekonomický rast, a nebude vnímať potreby občanov, medzi ktoré bezpečnosť ľudí a ochrana majetku určite patria, kvalita nášho života bude klesať napriek miliónom eur na účtoch mesta.