Je dôležité poznať svojho kandidáta. Sledujte ma aj na soc. sieťach, kde spoznáte lepšie moje myslenie, môj prejav a moju
osobnosť ako celok. Budem vďačný za všetky vaše podnety!